TARIEVEN, VOORWAARDEN EN BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Geld is brood op de plank én een uiting van waardering. Geld maakt van alles mogelijk. Maar het kan ook een belemmering zijn voor datgene waarom het in essentie gaat: dat mensen elkaar nodig hebben om zich te ontplooien en hieraan een waarde ontlenen die niet in euro's is uit te drukken.
Deze tarieven zijn dan ook een richtsnoer. Mocht je iets van en met mij willen leren, maar zijn de kosten een te hoge drempel, dan kunnen we hierover altijd in gesprek gaan.

INDIVIDUELE COACHING

In principe bestaat een traject uit een startgesprek, 7 vervolgsessies en een terugblikgesprek verder in de tijd. Dat zijn dus 9 gesprekken in totaal.
Een coachingsessie duurt ongeveer anderhalf uur. Tussen de gesprekken door hebben we regelmatig emailcontact en stuur ik je teksten en opdrachten ter ondersteuning van jouw traject. Hiervoor reken ik voor het gehele traject 1 keer het voor jou geldende gesprekstarief.
Je kunt ook éénmalig of van tijd tot tijd een coachingsgesprek met mij hebben over een thema naar keuze. Hiervoor gelden dezelfde tarieven.

Voor particulieren is het tarief afhankelijk van het (gezamenlijke) netto inkomen per maand:

1.   minder dan € 1.600  -> € 76,00 per sessie     
2.   € 1.600 -  € 2.400  -> € 105,00 per sessie    
3.   € 2.400 -  € 3.000  -> € 120,00 per sessie
4.   meer dan € 3.200  -> € 135,00 per sessie   Voor mensen die ZZPer zijn of een eigen bedrijf hebben is dit bedrag exclusief 21 % BTW.

Organisaties kunnen voor individuele medewerkers een coachingstraject aanvragen. Hiervoor maak ik dan een offerte. In principe bestaat een coachingstraject uit 9 gesprekken: het startgesprek, 7 vervolgsessies en een terugblikgesprek. Vaak betalen werknemers een (deel van het) coachingstraject uit hun loopbaanbudget.


INDIVIDUELE EN TEAMCOACHING, PROCESBEGELEIDING BIJ ORGANISATIEVERANDERING, DAGVOORZITTERSCHAP, TRAININGSACTEREN
Organisaties kunnen hiervoor een offerte aanvragen. Een oriënterend gesprek vooraf kan verhelderen wat precies jullie wens is en of, hoe en in welke vorm ik van dienst kan zijn in het realisatieproces. De algemene voorwaarden die ik hanteer bij het aangaan en uitvoeren van een opdracht staan beschreven in bijgaand document. Algemene voorwaarden De Veroovering

GASTVERBLIJF EN GOED GESPREK
Wil je vóór of na een coachingsgesprek de vrije ruimte ervaren van het gastverblijf in mijn Tuinhuis?
Neem dan contact met me op over de mogelijkheden via info@deveroovering.nl of 06-23956027.

ALLEEN HET GASTVERBLIJF ZONDER GESPREK (RETRAITE)
Wil je alleen of met zijn tweeën in het Tuinhuis verblijven om rust en ruimte te ervaren? Als particulier verhuur ik het Tuinhuis als gastverblijf of kleine vakantiewoning.
Neem contact met me op over de mogelijkheden via info@deveroovering.nl of 06-23956027.

PRIVACY, BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN KLACHTEN
Het is in mijn werk essentieel om zorgvuldig om te gaan met de privacy en persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van mijn dienstverlening als coach en/of van mijn gastverblijf of groepsruimte. In bijgaand bestand lees je hier meer over. 
Privacy, bescherming persoonsgegevens (AVG) en klachtenregeling