TARIEVEN, VOORWAARDEN EN BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS


INDIVIDUELE COACHING

Als je coaching nodig hebt om een wezenlijke verandering in jezelf en je leven te realiseren, noem ik dit een leerweg. Een leerweg bestaat uit een startgesprek, 7 vervolgsessies en een terugblik. Dus 9 gesprekken in totaal.
Een coachingsessie duurt ongeveer anderhalf uur. Tussen de gesprekken door hebben we regelmatig emailcontact en stuur ik je teksten en opdrachten ter ondersteuning van jouw traject. Hiervoor reken ik voor het gehele traject 1 keer het voor jou geldende gesprekstarief.
Korter durende trajecten zijn ook mogelijk, maar daarbij geldt een minimum van 3 gesprekken plus opdrachten op maat.

Je kunt ook éénmalig of van tijd tot tijd een coachingsgesprek met mij hebben over een thema naar keuze. Hiervoor gelden dezelfde tarieven.

Voor particulieren is het tarief afhankelijk van het (gezamenlijke) netto inkomen per maand:

1.   minder dan € 1.600  -> € 79,00 per sessie     
2.   € 1.600 -  € 2.400  -> € 105,00 per sessie    
3.   € 2.400 -  € 3.000  -> € 120,00 per sessie
4.   meer dan € 3.000  -> € 135,00 per sessie   
Voor mensen die ZZPer zijn of een eigen bedrijf hebben is dit bedrag exclusief 21 % BTW.

N. B. Mocht de prijs van een gesprek of traject voor jou een te hoge drempel zijn, neem dan contact met me op. Mogelijk vinden we samen een passende oplossing.

Organisaties kunnen voor individuele medewerkers een coachingstraject aanvragen. Hiervoor maak ik een offerte. In principe bestaat een coachingstraject uit 9 gesprekken: het startgesprek, 7 vervolgsessies en een terugblikgesprek. Daarnaast breng ik eenmalig het geoffreerde gesprektarief in rekening voor tussentijds contact en opdrachten op maat.

Het is ook mogelijk dat werknemers (een deel van) het coachingstraject met hun loopbaanbudget financieren.
Voor betaling met loopbaanbudget geldt niet het particuliere, maar het zakelijke tarief uit de offerte exclusief BTW.


COACHING, TRAINING VOOR ORGANISATIES
Organisaties kunnen hiervoor een offerte aanvragen. Een oriënterend gesprek vooraf kan verhelderen wat jullie wens is en of, hoe en in welke vorm ik van dienst kan zijn in het realisatieproces. De algemene voorwaarden die ik hanteer bij het aangaan en uitvoeren van een opdracht staan beschreven in bijgaand document. Algemene voorwaarden De Veroovering

GASTVERBLIJF EN GOED GESPREK (G & G arrangement)
Wil je vóór of na een coachingsgesprek de vrije ruimte ervaren van het gastverblijf in mijn Tuinhuis? 
Neem dan contact met me op over de mogelijkheden van een G & G arrangement (Contact).

ALLEEN HET GASTVERBLIJF ZONDER GESPREK (RETRAITE)
Wil je alleen of met tweeën in het Tuinhuis verblijven om rust en ruimte te ervaren? Neem contact met me op over de mogelijkheden (Contact). 

PRIVACY, BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS EN KLACHTEN
Het is in mijn werk essentieel om zorgvuldig om te gaan met de privacy en persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van mijn dienstverlening als coach en/of van mijn gastverblijf of groepsruimte. In bijgaand bestand lees je hier meer over. 
Privacy, bescherming persoonsgegevens (AVG) en klachtenregeling